Työnohjaus Rovaniemi

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Tarjoamme työnohjausta Rovaniemellä ja Lapin alueella.

Jokainen meistä tarvitsee yhden luotettavan kuuntelijan

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa sinua oman työsi arvioimisessa ja kehittämisessä. Työnohjaus vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työn tekemiseen ja työssä jaksamiseen sekä omien rajojen tunnistamiseen. Hyvä työssäjaksaminen on kilpailukyvyn ja tuottavuuden perusedellytys.

Työnohjaus järjestetään yksityisessä tilassamme Rovaniemen keskustassa. Viihtyisä tilamme on paikka, jossa sinun on helppo keskittyä työnohjaukseen ja syventyä mielen päällä oleviin asioihin. Työnohjaus on saatavilla myös etävastaanottona. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Työnohjauksesta saatu hyöty
 • Mahdollistaa ammatillisen kehittymisen
 • Auttaa käsittelemään haasteellisia työtilanteita ja työn herättämiä tunteita
 • Lisää työhyvinvointia
 • Auttaa työssä jaksamisessa
 • Tukee esihenkilötyössä

Tätä tarjoamme


Yksilötyönohjaus

Ammatillista kehittymistä

Työskentely etenee ohjattavan itsensä asettamien tavoitteiden pohjalta. Yksilötyönohjaus haastaa ohjattavan ottamaan vastuu työhön liittyvistä tunteista. Parhaiten yksilötyönohjaus soveltuu yksin työskentelevälle ja esimiehille. Yksilötyönohjaukset koostuu hyvin valmistellusta rauhallisesta tilasta, mikä mahdollistaa luottamuksellisen keskustelun.

Ryhmätyönohjaukset

Lisää ymmärrystä

Ryhmätyönohjaus on prosessi, joka parantaa työyhteisön vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä auttaa työntekijöitä työskentelemään osaavasti ja tuottavasti. Työnohjauksen tavoitteena on saattaa työntekijät keskustelemaan avoimesti työssä esille nousevista asioista ja sen herättämistä tunteista. Parhaimmillaan työnohjaus tukee yrityksen perustehtävän onnistumista ja työntekijän työssä jaksamista.

Johdon työnohjaus

Tukea johtamiseen

Johdon yönohjaus tukee ja vahvistaa johtamisessa. Johdon työnohjaus auttaa johtajaa ja esihenkilöä kehittymään omassa työssään ja selviytymään roolissaan. Johdon työnohjaus vähentää kuormittavuuden tunnetta, lisää uusia näkökulmia, kasvattaa johtamisvalmiuksia ja auttaa ottamaan etäisyyttä asioihin.

Tilannetyönohjaus

Nopeasti tuloksiin

Tilannetyönohjauksella tarkoitetaan lyhytkestoista, 3-7 kertaa tapahtuvaa, työnohjausta. Työyhteisö voi olla ajautunut kriittiseen tilanteeseen jonkin muutoksen tai työtehtävien uudelleen organisoinnin vuoksi, tai jokin asiakastilanne vaatii pitempiaikaista käsittelyä. Tilannetyönohjauksessa voi olla yksittäinen työntekijä, esihenkilö tai koko työyhteisö.

Työnohjauksessa ollaan läsnä ja avoin elämän ja työelämän kysymyksille. Työskentelyämme ohjaa arvostava kohtaaminen, dialogisuus, ratkaisukeskeisyys ja narratiivinen työote.

Työnohjauspalvelut saatavilla myös etävastaanottona
– Siellä missä sinulle sopii

Olemme läsnä sinua varten

Työnohjaus auttaa ymmärtämään omaa suhtautumista työhön ja käsittelemään haastavia tilanteita. Tutustu asiakkaidemme palautteisiin työnohjauksesta ja ota yhteyttä niin jutellaan, miten voimme auttaa juuri sinua.

Usein kysyttyä työnohjauksesta

Alhaalta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin työnohjauksesta. Jos et löytänyt vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen, ota rohkeasti yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää työnohjauksen soveltuvuudesta juuri sinun tarpeeseesi. Voimme järjestää käynnit myös etävastaanottona, jolloin voit osallistua vaikka kotisohvalta.

 • Mitä työnohjaus pitää sisällään?

  Työnohjaus on tapa tukea ihmistä hänen omassa työssään tai elämässään. Se voi sisältää erilaisia tekniikoita ja menetelmiä, joiden avulla henkilö voi saada apua ja tukea esimerkiksi työn tai elämän haasteiden ratkaisemisessa, oman toiminnan tai ajattelun tarkastelussa tai oman potentiaalin kehittämisessä. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja se voi tapahtua esimerkiksi puhumalla, kirjoittamalla tai tekemällä harjoituksia.

  Työnohjaus voi olla tarkoitettu esimerkiksi henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa ammattitaitoaan tai löytää uusia näkökulmia työhönsä. Työnohjauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi auttaa henkilöä löytämään uusia tapoja ratkaista ongelmia, kehittämään omaa toimintaa tai lisäämään elämänlaatua.

 • Keille työnohjaus on tarkoitettu?

  Työnohjaus on tarkoitettu auttamaan ihmisiä kehittämään omaa työtään ja ratkaisemaan työhön liittyviä ongelmia, joten se voi olla hyödyllistä monessa eri ammatissa. Työnohjaus voi olla esimerkiksi hyödyllistä henkilöille, jotka työskentelevät esihenkilötehtävissä ja haluavat kehittää omaa esihenkilötyötään tai henkilöille, jotka ovat uudessa tehtävässä ja tarvitsevat apua sopeutumisessa. Työnohjaus voi olla hyödyllistä myös sellaisille henkilöille, jotka haluavat parantaa omaa työkykyään ja työssä jaksamistaan tai jotka haluavat löytää uusia tapoja tehdä työtä tehokkaammin.

 • Kuinka kauan työnohjaus kestää?

  Työnohjaus saattaa kestää useita kuukausia tai jopa vuosia. Työnohjausjakson pituus voi riippua myös siitä, kuinka aktiivisesti henkilö osallistuu työnohjaukseen ja kuinka paljon hän haluaa saavuttaa tavoitteitaan. Työnohjaus voi olla myös jatkuva prosessi, jossa henkilö saa tukea ja apua työhön liittyvissä asioissa tarpeen mukaan. Työnohjaaja voi auttaa henkilöä määrittämään sopivan työnohjausjakson pituuden ja määrittää tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa.

 • Miten työnohjaus järjestetään?

  Työnohjaus voi järjestää esimerkiksi yritys tai organisaatio, jossa henkilö työskentelee. Työnohjaus voi myös olla osa henkilön työterveyshuoltoa tai ammatillista koulutusta. Työnohjaus voi tapahtua myös yksityisesti, jolloin henkilö itse hankkii työnohjaajan ja maksaa työnohjauksesta.

  Työnohjaus voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Se voi tapahtua esimerkiksi henkilön omassa työpaikassa, toimistossa tai kodissa tai verkon välityksellä, esimerkiksi videopuhelun tai chatin välityksellä. Työnohjaaja ja henkilö, jolle työnohjaus on tarkoitettu, sopivat yhdessä työnohjausjakson aikataulun ja tavoitteet.

Palvelut

Yksilötyönohjaus

60-90 min

Johdon työnohjaus

60-90 min

Ryhmätyönohjaus

90-120 min

Työnohjaaja Tarja Taavo

Haastavien työ- ja elämän-tilanteiden asiantuntija

Olen Tarja, rovaniemeläinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) ja joogaopettaja. Perusajatuksiani työnohjaajana, terapeuttina ja kouluttajana ovat aito kiinnostus ihmisiin, työn ilmiöihin, työn kehittämiseen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Työnohjaajaksi olen valmistunut Lapin Yliopistosta 2004. Työnohjaajakoulutukseni antaa valmiudet yksilöiden, esihenkilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana toimimiselle, sekä valmiudet moniammatillisen vuorovaikutuksen edistämiseen verkostoissa.

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2006 alkaen, sosiaali-, – terveys, ja opetusalalla, yrityssektorilla niin yksilö- , esihenkilö -, kuin ryhmätyönohjaajana, sekä erilaisten yhdistysten parissa. Päätoimisena työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2016 alkaen Kasvuketju-yrityksessäni.

Työnohjaajana pyrin löytämään ohjattavan hänen lähtökohdistaan ja näkemään sen tulokulman mistä hän työtänsä tekee. Ohjattavan tarpeen mukaan pyrin tuomaan ohjauksiin keskustelujen lisäksi erilaisia jäsennyksiä ja kehollisia harjoituksia, joiden avulla ohjattava voi tutkia omaa tapaa tehdä työtä ja oivaltaa uutta.

 • Kokemus ja pätevyydet

  Työkokemukseni olen hankkinut toimimalla sosiaali- ja sivistyspuolen  eri sektoreilla 30 vuotta,  vahvin kokemus lastensuojelussa kriisi, – trauma – ja , päihdetyössä, sekä välillisesti mielenterveystyössä. Olen työskennellyt esiopettajana varhaiskasvatuksessa, ohjaajana lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa SOS-Lapsikylässä, Nuorten Ystävillä, sekä Lapin ensi-ja turvakodilla Pidä Kiinni projektissa ja Alvari-perhetyössä.

  Ensimmäiseltä ammatilliselta koulutukseltani olen lähihoitaja (mielenterveys – kriisi – lastensuojelu ja päihdetyö) sosionomi (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS ) ja joogaopettaja SJL. Olen suorittanut Lapin Yliopistossa perusopinnot erityispedagogiikasta ja psykologiasta, lisäksi olen suuntautunut opinnoissani narratiiviseen työtapaan, sekä toiminnallisiin menetelmiin kuten voimauttava valokuvaus, TRE (Tension Releasing Exercises) kehollinen rentoutusmenetelmä stressin ja traumojen purkuun, mindfulness, sekä viiden pisteen korva-akupunktio.  Toimistollani on myös käytössä Neurosonic – tuoli, mitä asiakkaat voivat hyödyntää työnohjausistunnoissa stressitasojen laskuun.

  Lisäksi olen pätevöitynyt työyhteisösovittelijaksi 2018 ja käynyt Perhehoitoliiton työnohjaajille tarkoitetun täydennyskoulutuksen 2018. Ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi olen valmistunut Lapin kesäyliopistosta 2022.

Työnohjaajaksi olen saanut kasvaa monen viisaan ihmisen tukemana. Jokainen työnohjausprosessi on vienyt minua itseäni tietyllä tapaa eteenpäin. Pidän työnohjausta yhtenä parhaimmista ammatillisen kasvun välineistä ja itse olen käynyt työnohjauksessa koko työhistoriani ajan ja käyn edelleen.

Työnohjauksessa olemme läsnä sinun ammatillista kehitystäsi varten