Työhyvinvointi Rovaniemi

Työelämän muutos ja kiihtyvä tahti voi koetella työssä jaksamista ja henkilöstön hyvinvointia. Tarjoamme työhyvinvoinnin palveluja Rovaniemellä ja Lapin alueella.

Työhyvinvointi on keskeinen osa työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Koska ihminen on kokonaisuus, myös oma hyvinvointi heijastuu työtehokkuuteen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.

Kaipaatko tukea tai inspiraatiota työhyvinvoinnin kohentamiseksi? Tarjoamme Kasvuketjulla tukea työhyvinvoinnin kehittämiseksi, kehollisia menetelmiä ja innostavia sisältöjä työhyvinvointipäiviin.

Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa
 • Työn mielekkyys kohenee
 • Työn tuottavuus paranee
 • Työhön sitoutuminen kasvaa
 • Sairauspoissaolojen määrä vähenee

Kehittämis- ja työhyvinvointipäivien sisältöjä


Työhyvinvointi on työuupumuksen vastakohta

Kesto 3 h

Tärkeää on tietää mitä tekee työkseen, mutta myös tiedostaa, mitä työ tekee ihmiselle. Päivän aikana käydään läpi työn merkityksellisyyttä, omien rajojen tunnistamista ja käydään läpi eri tekniikoita työuupumuksen ehkäisyyn. Sisältää rentoutusharjoituksen / Viiden pisteen korva-akupunktio-hoidon.

Jooga työelämän
tasapainottajana

Kesto 3 h

Tutkimukset osoittavat joogan vaikuttavan positiivisesti työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin ja stressinkäsittelykykyyn. Koulutuksessa käydään teoriassa läpi hengityksen merkitystä stressin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, sekä tehdään joogaharjoitus.

TRE – Kehon ja mielen rentoutusta

Kesto 3 h

TRE (Tension Releasing Exercises) on kehon ja mielen rentouttamiseen tarkoitettu harjoitusmenetelmä. Se perustuu lihasten rentouttamiseen ja jännityksen purkamiseen erilaisten liikkeiden avulla. Harjoitukset auttavat lievittämään stressiä, pelkoa ja ahdistusta sekä parantamaan kehon ja mielen terveyttä ja hyvinvointia.

Osana hyvinvointipalvelujamme käytämme rentouttavia menetelmiä, jotka edistävät palautumista. Autonomisen hermoston tasapainottamista edistävä Neurosonic Professional -tuoli on toimiva apuväline rentoutukseen. Meditaation kaltainen kokemus auttaa palautumaan ja voimaan paremmin.

Työelämä muuttuu ja muutos on jatkuvaa – kiihtyvä työtahti asettaa vaatimuksia esimiehille ja työntekijöille. Erityiseksi haasteeksi nousevat työn haasteellisuus, terveydelliset ongelmat, työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpitäminen.

Usein kysyttyä työhyvinvoinnista

Alhaalta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin työhyvinvointipalveluistamme. Jos et löytänyt vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen, ota rohkeasti yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää tarjoamistamme vaihtoehdoista.

 • Mitä työhyvinvoinnin kehittäminen voi pitää sisällään?

  Työhyvinvoinnin kehittäminen voi pitää sisällään useita eri asioita, kuten esimerkiksi

  1. Henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen tukeminen: Työntekijöiden osaaminen ja jaksaminen ovat tärkeitä tekijöitä työhyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi koulutukset ja työnohjaus voivat auttaa työntekijöitä kehittymään ammatillisesti ja jaksamaan paremmin työssä.
  2. Työyhteisön vuorovaikutuksen ja ilmapiirin parantaminen: Hyvä työyhteisö ja positiivinen ilmapiiri ovat tärkeitä työhyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi vuorovaikutuksen ja yhteistyön parantaminen voivat lisätä työntekijöiden viihtyvyyttä ja auttaa heitä jaksamaan paremmin työssä.
 • Mihin tilanteisiin työhyvinvointipalvelut on tarkoitettu?

  Työhyvinvointipalvelut ovat tarkoitettu auttamaan ihmisiä ylläpitämään ja parantamaan heidän henkilökohtaista hyvinvointiaan sekä työkykyään työpaikalla. Ne ovat erityisen tärkeitä silloin, kun työntekijät kokevat suurta stressiä tai ahdistusta työssään, tai heidän työkykynsä on heikentynyt jonkin syyn vuoksi. Työhyvinvointipalvelut voivat auttaa esimerkiksi:

  • Työstressin hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä
  • Työkyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa esimerkiksi sairauden tai vamman jälkeen
  • Työuupumuksen ja burnoutin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
  • Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemisessa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten perhevapaiden aikana tai elämän muutostilanteissa

  Työhyvinvointipalvelut voivat olla esimerkiksi terapiaa, neuvontaa tai koulutusta, ja ne voivat olla tarjolla yksilöille tai ryhmille. Työpaikat voivat tarjota erilaisia työhyvinvointipalveluja henkilöstölleen tukeakseen heidän hyvinvointiaan ja työkykyään sekä parantaakseen työpaikan ilmapiiriä ja tuottavuutta.

 • Kuinka kauan työhyvinvoinnin kehittäminen kestää?

  Työhyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii aikaa ja panostusta. Työhyvinvoinnin parantamiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten työpaikan kulttuuri, työolot, työtehtävät ja henkilöstön osaaminen, joten kehittämistoimien suunnittelu ja toteuttaminen voivat viedä aikaa.

  On myös tärkeää muistaa, että työhyvinvointi on jatkuva prosessi, joten sen ylläpitäminen ja parantaminen vaatii jatkuvaa huomiointia ja panostusta. Työpaikat ja organisaatiot voivat jatkuvasti kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristöjään parantaakseen työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä.

 • Miten työhyvinvointipalvelut järjestetään?

  Työhyvinvointipalveluiden järjestäminen voi vaihdella merkittävästi eri työpaikoilla ja organisaatioissa, joten on tärkeää selvittää, minkälaisia palveluita on tarjolla sinun työpaikallasi. Työhyvinvointipalveluiden järjestämisessä voi olla mukana useita eri toimijoita, kuten työpaikka, työterveyshuolto, työeläkevakuutusyhtiöt ja julkiset terveydenhuoltopalvelut.

  Yleisesti ottaen, työhyvinvointipalvelut voivat olla tarjolla seuraavilla tavoilla:

  1. Työpaikan sisällä: Työpaikat voivat tarjota erilaisia työhyvinvointipalveluja henkilöstölleen, kuten terapiaa, neuvontaa tai koulutusta. Nämä palvelut voivat olla tarjolla esimerkiksi työterveyshuollon kautta tai erikseen hankittuina palveluina.
  2. Työterveyshuolto: Monilla työpaikoilla on käytössä työterveyshuolto, joka tarjoaa terveydenhuoltopalveluita henkilöstölle. Työterveyshuolto voi tarjota esimerkiksi terapiaa, neuvontaa ja koulutusta työhyvinvoinnin parantamiseksi.
  3. Työeläkevakuutusyhtiöt: Työeläkevakuutusyhtiöt tarjoavat usein erilaisia työhyvinvointipalveluja henkilöstölle, kuten terapiaa ja neuvontaa.
  4. Julkinen terveydenhuolto: Julkinen terveydenhuolto tarjoaa terveydenhuoltopalveluita kaikille kansalaisille. Esimerkiksi perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on tarjolla terapiaa ja neuvontaa.
Työnohjaaja Tarja Taavo

Haastavien työ- ja elämän-tilanteiden asiantuntija

Olen Tarja, rovaniemeläinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) ja joogaopettaja. Perusajatuksiani työnohjaajana, terapeuttina ja kouluttajana ovat aito kiinnostus ihmisiin, työn ilmiöihin, työn kehittämiseen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Työnohjaajaksi olen valmistunut Lapin Yliopistosta 2004. Työnohjaajakoulutukseni antaa valmiudet yksilöiden, esihenkilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana toimimiselle, sekä valmiudet moniammatillisen vuorovaikutuksen edistämiseen verkostoissa.

Käytän 30-vuotisen työuran aikana kertynyttä kokemusta ja työkaluja kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen. Minulla on aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin, työyhteisöjen toimintatapoihin, työn ilmiöihin ja niiden kehittämiseen.

 • Kokemus ja pätevyydet

  Työkokemukseni olen hankkinut toimimalla sosiaali- ja sivistyspuolen  eri sektoreilla 30 vuotta,  vahvin kokemus lastensuojelussa kriisi, – trauma – ja , päihdetyössä, sekä välillisesti mielenterveystyössä. Olen työskennellyt esiopettajana varhaiskasvatuksessa, ohjaajana lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa SOS-Lapsikylässä, Nuorten Ystävillä, sekä Lapin ensi-ja turvakodilla Pidä Kiinni projektissa ja Alvari-perhetyössä.

  Ensimmäiseltä ammatilliselta koulutukseltani olen lähihoitaja (mielenterveys – kriisi – lastensuojelu ja päihdetyö) sosionomi (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS ) ja joogaopettaja SJL. Olen suorittanut Lapin Yliopistossa perusopinnot erityispedagogiikasta ja psykologiasta, lisäksi olen suuntautunut opinnoissani narratiiviseen työtapaan, sekä toiminnallisiin menetelmiin kuten voimauttava valokuvaus, TRE (Tension Releasing Exercises) kehollinen rentoutusmenetelmä stressin ja traumojen purkuun, mindfulness, sekä viiden pisteen korva-akupunktio.  Toimistollani on myös käytössä Neurosonic – tuoli, mitä asiakkaat voivat hyödyntää työnohjausistunnoissa stressitasojen laskuun.

  Lisäksi olen pätevöitynyt työyhteisösovittelijaksi 2018 ja käynyt Perhehoitoliiton työnohjaajille tarkoitetun täydennyskoulutuksen 2018. Ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi olen valmistunut Lapin kesäyliopistosta 2022.

  Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2006 alkaen, sosiaali-, – terveys, ja opetusalalla, yrityssektorilla niin yksilö- , esihenkilö -, kuin ryhmätyönohjaajana, sekä erilaisten yhdistysten parissa. Päätoimisena työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2016 alkaen Kasvuketju-yrityksessäni.

Työhyvinvointia kehittämällä oma jaksaminen ja työn mielekkyys paranee