Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 10 JA 24 §

Rekisterinpitäjä

Tarja Hannele Taavo
Rovakatu 26 A 15 a
96200 Rovaniemi
Puh. 045-1301686
tarja.taavo@kasvuketju.fi
www.kasvuketju.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja asiakkaista ja organisaatioista  tarvitaan yhteydenpitoon ja aikojen sopimista varten sekä Ropo laskutusjärjestelmän vuoksi (nimi,      sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero ja y-tunnus).
 
Yrityksessä käytetään Ropo laskutusohjelmaa, minne on tallennettu em. tiedot. Laskutusohjelma on tallennettuna tietokoneelle käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ohjelma on tallennettuna yrittäjän tietokoneelle, mikä on suojattu salasanalla. Tietokone on ainoastaan yrittäjän käytössä. 

Rekisteröidyt asiakkaat

Jokaiselle työnohjausasiakkaalle laaditaan sopimus ( liitteenä nimilistat ohjattavista) mikä säilytetään yrityksessä sijaitsevassa lukitussa, paloturvallisessa arkistokaapissa. Kaikille asiakassuhteessa oleville asiakkaille on vihko, mihin kirjataan tapaamisten keskeinen sisältö mistä on keskusteltu. Samoin vihkot säilytetään arkistokaapissa.

Tietojen luovutukset

Asiakkaitten henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa, eikä henkilötietoja luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin suojaaminen ja tietoturva

  • Tietokone missä laskutusohjelma ja sopimukset on tallennettu salasanalla
  • Tietokone on ainoastaan rekisterin pitäjän käytössä
  • Tietokone on suojattu F- Secure Safe ohjelmalla
  • Vihkot ja tulostetut sopimukset ovat säilytyksessä toimiston lukitussa ja paloturvallisessa arkistokaapissa.
     

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään tietokoneella ja Ropo laskutusohjelmassa niin kauan kun asiakkuus on aktiivisena ja sopimukset ovat voimassa. Asiakkuuden päättymisen jälkeen tiedot poistetaan. Vihkot joihin muistiinpanoja asiakastapaamisista on tehty, hävitetään silppurissa asiakkuuden päättymisen jälkeen.
 
Asiakkailla on oikeus saada nähdä omat muistiinpanot mitä on kirjattu.