Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on vapaaehtoinen prosessi, jossa kuullaan konfliktin molempia osapuolia. Sen tarkoituksena on tuoda ymmärrystä työntekijöiden välille ja palauttaa työyhteisön työrauha. Työyhteisösovittelu tuo ratkaisuja työelämän myrskyihin ja vapauttaa voimia jokaisen työntekijän perustehtävän hoitamiseen.

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on keino etsiä ratkaisuja työyhteisön konflikteihin. Konfliktit syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, alkavat usein väärinymmärryksestä ja pienistä asioista, paisuvat suuriksi, mikäli niihin ei puututa ajoissa.

Konfliktit vaikuttavat koko työyhteisöön, työhyvinvointi muuttuu pahoinvoinniksi, työnteko kärsii ja sairauspoissaolot lisääntyvät. Avoin keskustelu onkin tärkein keino ristiriitojen selvittämiseksi, ja yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi. Jos siihen ei päästä omin keinoin, on sovittelu toimiva menetelmä ratkaista konflikteja.

Työyhteisösovittelun tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään ratkaisu, jolla työyhteisön ihmissuhteet palautetaan ennalleen tai tilaan, jossa työn tekeminen voi jatkua tehokkaasti hyvän ilmapiirin vallitessa. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä tai suurempi ryhmä.

 

 

Työyhteisösovittelusta saatu hyöty

  • Selvitä työpaikan ristiriidat
  • Sairauspoissaolot vähenevät
  • Työpaikan ilmapiiri paranee
Tarja Taavo

Tarja Taavo – haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija

Hei, olen Tarja, sosiaalialan ammattilainen, työnohjaaja STOry, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), kouluttaja ja joogaopettaja SJL. Tarjoan asiantuntemusta erilaisiin työ- ja elämäntilanteisiin ja niiden kohtaamiseen. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja moniammatillinen työnohjaaja. Ammatilliset juureni ovat lastensuojelun sijaishuollossa, varhaiskasvatuksessa, kriisi-, mielenterveys- sekä päihdetyössä. Käytän 30-vuotisen työuran aikana kertynyttä kokemusta ja työkaluja kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen.

Työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2006 alkaen, pääasiallisesti sosiaali-, terveys-, opetus ja yrityssektorilla niin yksilö- kuin ryhmätyönohjaajana. Minulla on aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin, työyhteisöjen toimintatapoihin ja työn ilmiöihin.

Työnohjaajana olen läsnä ja avoin ihmisten ja elämän ja työelämän kysymyksille. Työskentelyäni ohjaa arvostava läsnäoleva kohtaaminen, dialogisuus ja narratiivinen työote. Lisäksi käytän kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä keskustelun herättäjänä ja itsereflektion välineenä.

Tutustu osaamiseeni tarkemmin tästä (LinkedIn-profiili

Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää

Suomen työnohjaajat tunnus