Työhyvinvointi

Työelämä muuttuu ja muutos on jatkuvaa. Kiihtyvä työtahti asettaa vaatimuksia esimiehille ja työntekijöille. Erityiseksi haasteeksi nousee terveydelliset ongelmat, työkyvyn ylläpitäminen sekä työyhteisön jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet.

Työhyvinvointiin voi vaikuttaa esimies ja työntekijä itse 

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Koska ihminen on kokonaisuus, oma hyvinvointi heijastuu työtehokkuuteen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.

Työyhteisön kehittämispäivän aikana työyhteisöllä on mahdollisuus ja aikaa pysähtyä yhteiselle keskustelulle toiminnan arvioimiselle ja uuden kehittämiselle. 

Kehittämispäivän sisältö rakentuu aina työyhteisön tarpeista ja esimiehen kanssa käydystä keskustelusta. 

Työhyvinvointi on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työyhteisön kehittämisellä  saa uutta näkökulmaa työhön ja kokonaisvaltaiseen henkilöstön hyvinvointiin

Pyydä tarjous

Kehittämispäivästä apua

 • Työilmapiirin parantamiseen
 • Uusien toimintamallien käyttöön ottamiseen
 • Työkaveriin tutustumiseen
 • Erilaisuuden arvostamiseen
 • Perustehtävän kirkastamiseen

Kehittämis - ja työhyvinvointipäivien sisältöjä

 • Työhyvinvointi on työuupumuksen vastakohta

  Tärkeään on tietää mitä tekee työkseen, mutta tärkeään on myös tiedostaaa mitä työ tekee ihmiselle. Päivän aikana käydään läpi työn merkityksellisyyttä, omien rajojen tunnistamista ja käydään läpi eri tekniikoita työuupumuksen ehkäisyyn. Sisältää rentoutusharjoituksen / 5- pisteen korva-akupunktio hoidon Kesto 3-4 h
 • Jooga työelämän
  tasapainottajana

  Tutkimukset osoittavat joogan vaikuttavan positiivisesti työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin ja stressinkäsittelykykyyn. Koulutuksessa käydään teoriassa läpi hengityksen merkitystä stressin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, sekä tehdään joogaharjoitus. Kesto 3 -4 h
 • Tutustu halukkaasti
  työyhteisössä

  Koulutuksessa tutustutaan työkaveriin toisenlaisesta näkökulmasta toiminnallisen harjoitusten avulla. Käydään työyhteisön jäsenten rooleja läpi ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön sekä opitaan hyödyntämään erilaisuutta työyhteisössä. " siellä missä kyvyt ja innostus kohtaavat, täyttyvät myös maailman tarpeet". Kesto 3 h
Tarja Taavo

Tarja Taavo – haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija

Hei, olen Tarja, sosiaalialan ammattilainen, työnohjaaja STOry, seksuaalineuvoja (SSS), joogaopettaja ja kouluttaja. Tarjoan tukea erilaisiin työ- ja elämäntilanteisiin ja niiden kohtaamiseen. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja moniammatillinen työnohjaaja. Ammatilliset juureni on lastensuojelun sijaishuollossa, varhaiskasvatuksessa, kriisi-, mielenterveys- sekä päihdetyössä. Käytän 30-vuotisen työuran aikana kertynyttä kokemusta ja työkaluja kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen.

Työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2006 alkaen, pääasiallisesti sosiaali, – terveys- opetus ja yritysalalla niin yksilö, kuin ryhmätyönohjaajana. Minulla on aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin, työyhteisöjen toimintatapoihin ja työn ilmiöihin. Työnohjaajana olen läsnä ja avoin ihmisten ja elämän ja työelämän kysymyksille. Työskentelyäni ohjaa arvostava läsnä oleva kohtaaminen, dialogisuus, narratiivinen työote, sekä lisäksi käytän toiminnallisia menetelmiä keskustelun herättäjänä ja itsereflektion välineenä.

Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää

Suomen työnohjaajat tunnus