Työhyvinvointi

Työelämä muuttuu ja muutos on jatkuvaa - kiihtyvä työtahti asettaa vaatimuksia esimiehille ja työntekijöille. Erityiseksi haasteeksi nousevat työn haasteellisuus, terveydelliset ongelmat, työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpitäminen.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Koska ihminen on kokonaisuus, myös oma hyvinvointi heijastuu työtehokkuuteen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Koska ihminen on kokonaisuus, myös oma hyvinvointi heijastuu työtehokkuuteen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.

Firstbeat osana työhyvinvointia ja sen kehittämistä

Firstbeat hyvinvointianalyysi kertoo kuinka keho reagoi arjen erilaisissa tilanteissa. Ympärivuorokautinen sykevälimittaus kuvaa yksilöllisesti kuormittavia ja palauttavia tekijöitä sekä liikunnan vaikutusta.

Tieteellisesti kehitetty hyvinvointianalyysi kertoo kehon voimavaroista ja nostaa pöydälle asiat, jotka parantavat jaksamista, kuntoa ja terveyttä.

Pyydä tarjous

Firstbeat mittauksella apua kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

 • Elämän kuormittavat tekijät näkyviin
 • Palautuminen päivän ja yön aikana näkyväksi
 • Motivaatiota liikkumiseen

Kehittämis- ja työhyvinvointipäivien sisältöjä

 • Työhyvinvointi on työuupumuksen vastakohta

  Tärkeää on tietää mitä tekee työkseen, mutta myös tiedostaa, mitä työ tekee ihmiselle. Päivän aikana käydään läpi työn merkityksellisyyttä, omien rajojen tunnistamista ja käydään läpi eri tekniikoita työuupumuksen ehkäisyyn. Sisältää rentoutusharjoituksen / Viiden pisteen korva-akupunktio-hoidon. Kesto 3 h
 • Jooga työelämän
  tasapainottajana

  Tutkimukset osoittavat joogan vaikuttavan positiivisesti työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin ja stressinkäsittelykykyyn. Koulutuksessa käydään teoriassa läpi hengityksen merkitystä stressin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, sekä tehdään joogaharjoitus. Kesto 3 h
 • Tutustu halukkaasti
  työyhteisössä

  Koulutuksessa tutustutaan työkaveriin uudenlaisesta näkökulmasta toiminnallisten harjoitusten avulla, käydään läpi työyhteisön jäsenten rooleja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön sekä opitaan hyödyntämään erilaisuutta työyhteisössä. "Siellä missä kyvyt ja innostus kohtaavat, täyttyvät myös maailman tarpeet". Kesto 3 h
Tarja Taavo

Tarja Taavo – haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija

Hei, olen Tarja, sosiaalialan ammattilainen, työnohjaaja STOry, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), kouluttaja ja joogaopettaja SJL. Tarjoan asiantuntemusta erilaisiin työ- ja elämäntilanteisiin ja niiden kohtaamiseen. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja moniammatillinen työnohjaaja. Ammatilliset juureni ovat lastensuojelun sijaishuollossa, varhaiskasvatuksessa, kriisi-, mielenterveys- sekä päihdetyössä. Käytän 30-vuotisen työuran aikana kertynyttä kokemusta ja työkaluja kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen.

Työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2006 alkaen, pääasiallisesti sosiaali-, terveys-, opetus ja yrityssektorilla niin yksilö- kuin ryhmätyönohjaajana. Minulla on aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin, työyhteisöjen toimintatapoihin ja työn ilmiöihin.

Työnohjaajana olen läsnä ja avoin ihmisten ja elämän ja työelämän kysymyksille. Työskentelyäni ohjaa arvostava läsnäoleva kohtaaminen, dialogisuus ja narratiivinen työote. Lisäksi käytän kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä keskustelun herättäjänä ja itsereflektion välineenä.

Tutustu osaamiseeni tarkemmin tästä (LinkedIn-profiili

Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää

Suomen työnohjaajat tunnus