Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia soveltuu kaikenikäisille ihmisille, jotka hakevat vastauksia seksuaalisuudessa askaruttaviin kysymyksiin, tai seksuaalisuuden erilaiset asiat painavat mieltä.

Ratkaisuja seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyviin ongelmiin

Seksuaalisuus on osa mielenterveyttä ja valtavan laaja kokonaisuus ja siihen sisältyy koko elämä lapsuudesta vanhuuteen. Usein vaikeudet seksuaalisuuden kohtaamisessa liittyvät johonkin muuhun elämän varrella koettuun, mitä ei ole kohdattu.

Ihmisen elämään vaikuttavat varhaiset ihmissuhteet ja kokemukset niissä; kuten kiintymys, läheisyys ja turvallisuus. Erilaiset laiminlyönnit, hylkäämiset ja väkivallan kokemukset jättävät herkästi syviä traumaattisia muistoja mieleen ja kehoon. Nämä haavat voivat aktivoitua vasta myöhemmässä elämänvaiheessa esim. parisuhteessa. Tai ruuhkavuosia elävät vanhemmat vain kadottavat yhteyden toisiinsa ja aika menee lasten hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Seksuaaliterapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan oman seksuaalisuuden minäkuvaan mm. seksuaalianamneesin avulla. Vahvistetaan voimavaroja ja pyritään luomaan arkipäivään konkreettisia selviytymiskeinoja mm. kotitehtävät. Seksuaaliterapia voidaan toteuttaa yksilöterapiana, pariterapiana tai ryhmäterapiana. Seksuaaliterapia käsittää noin 5-15 tapaamiskertaa.

Seksuaalineuvontaan tai -terapiaan hakeutumista ei kannata lykätä. Pieniinkin kysymyksiin tai ongelmiin kannattaa pyytää apua  – sillä estetään ongelmien vaikeutuminen tai laajeneminen. Ota siis rohkeasti yhteyttä!

Seksuaalineuvonta 1h 65.00€

Seksuaaliterapia 1 h 95.00€

 

 

 

Seksuaaliterapiasta apua

 • Parisuhteen ongelmiin
 • Elämänvaiheiden tuomiin ongelmiin: fyysiset sairaudet, masennus, raskaus, keskenmeno,lapsettomuus
 • Halujen erilaisuuteen tai haluttomuuteen
 • Seksuaalisuuteen liittyvä epävarmuus
 • Seksuaalitoiminnan häiriöt ( mm, kiihottumis- , erektio- , ennenaikainen siemensyöksy tai orgasmivaikeudet sekä yhdyntäkivut) ja suorituspaineet
 • Traumatisoituminen, joka liittyy seksuaalisesti uhkaaviin tilanteisiin seksuaaliseen väkivaltaan ja - hyväksikäyttöön sekä seksuaaliseen kaltoinkohteluun

Koulutusesimerkit

 • Huomaa minut -koulutus lastensuojelun sijaishuollon työntekijöille

  Koulutus antaa perustietoa lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, sen tuunnistamisesta ja seurauksista. Koulutus auttaa kohtaamaan lapsuudessa seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen / nuoren ja auttaa ymmärtämään seksuaalisen hyväksikäytön ilmiötä. Koulutus antaa tietoa eri hoitokeinoista ja niihin ohjaamisesta. Lisäksi käsitellään työntekijän omaa jaksamista, alttiutta sijaistraumatisoitumiselle ja myötätuntouupumiselle. Mukana myös työohjauksellinen näkökulma
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö ja kehollinen TRE menetelmä osana toipumista

  Trauma Releasing Exercises eli TRE menetelmä on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoitomenetelmä. TRE rentouttaa aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Menetelmä auttaa oman vireystilan tunnistamisessa ja säätelyssä.
Tarja Taavo

Tarja Taavo – haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija

Hei, olen Tarja, sosiaalialan ammattilainen, työnohjaaja STOry, seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja (SSS), kouluttaja ja joogaopettaja SJL. Tarjoan asiantuntemusta erilaisiin työ- ja elämäntilanteisiin ja niiden kohtaamiseen. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja moniammatillinen työnohjaaja. Ammatilliset juureni ovat lastensuojelun sijaishuollossa, varhaiskasvatuksessa, kriisi-, mielenterveys- sekä päihdetyössä. Käytän 30-vuotisen työuran aikana kertynyttä kokemusta ja työkaluja kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen.

Työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2006 alkaen, pääasiallisesti sosiaali-, terveys-, opetus ja yrityssektorilla niin yksilö- kuin ryhmätyönohjaajana. Minulla on aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin, työyhteisöjen toimintatapoihin ja työn ilmiöihin.

Työnohjaajana olen läsnä ja avoin ihmisten ja elämän ja työelämän kysymyksille. Työskentelyäni ohjaa arvostava läsnäoleva kohtaaminen, dialogisuus ja narratiivinen työote. Lisäksi käytän kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä keskustelun herättäjänä ja itsereflektion välineenä.

Tutustu osaamiseeni tarkemmin tästä (LinkedIn-profiili

Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää

Suomen työnohjaajat tunnus