Muut palvelut

Kasvuketju tarjoaa monipuolisia kehollisia hoitomenetelmiä oman hyvinvoinnin lisäämiseen kaikissa elämän tilanteissa.

Muut palvelut

Tension Releasing Exercises (TRE) 

Trauma Releasing Exercises eli TRE on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoitomenetelmä. TRE rentouttaa aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Menetelmä auttaa oman vireystilan säätelyssä. Menetelmästä ovat erityisesti hyötyneet ammattiryhmät jotka työssään altistuvat sijaistraumatisoitumiselle tai myötätuntouupumukselle.

TRE yksilöohjaus 2 h 110.00€ | TRE ryhmäohjaus 2h 75.00€ / hlö


Hathajooga

Hathajooga on joogamaailman lempeä joogamuoto, se vahvistaa ja notkistaa kehoa lempeästi sekä rauhoittaa mieltä tehokkaasti. Tuntini muodostuu hyväksyvästä asenteesta itseä kohtaan, harjoitus tehdään hiljaisuudessa itseä ja kehon viestejä kuunnellen. ” Kun mieli suunnataan intensiivisesti työskentelemään kehon eri osien kanssa, ei harjoittelijalla ole aikaa ajatella mitään muuta. ” Sanoi B.K.S Iyengar.

Mikä vaikuttaa kehoon vaikuttaa myös mieleen. Kehon ja mielen rytmit ovat kovin erilaisia: kehon rytmit ovat hitaita, kun taas mielen rytmit ovat nopeita.

Stressaava työ jatkuvine keskeytyksineen saa kehomme reagoimaan usein kipuina / työuupumuksena. Joogan, meditaation ja  hengitysharjoitusten avulla saamme mielemme rauhoittumaan ja opimme säätelemään omaa vireystilaamme, sekä tulemme enemmän tietoiseksi työn herättämistä tunteista ja ajatuksista.

Harjoitus sopii erityisen hyvin suorittavaa ja stressaavaa elämää viettävälle. Liikkeet on helppo oppia ja ne sopivat kaiken ikäisille ja kuntoisille. Koe tyhjentynyt mieli ja tunnin jälkeen kehon rentous.

Joogaohjaus työyhteisöille tilauksesta 1.5 h 110.00€


5-pisteen korva-akupunktio

Akupunktiolla tasapainotetaan ja vahvistetaan ihmisen kehoa ja mieltä.Ihminen voi hyvin kun keho ja mieli on tasapainossa. 5 –pisteen korva –akupunktiolla voidaan rauhoittaa stressin aiheuttamaan ylivirittynyttä hermostoa. Menetelmästä voi myös saada apua uniongelmiin, migreeniin, jännityspäänsärkyyn, päihderiippuvuuteen tai muihin riippuvuutta aiheuttaviin ongelmiin.

5-pisteen korva-akupuntio 1h 40.00€ 3 kerran sarja 100.00€


Voimauttava valokuvaus


Oma kuva
Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä. Vaikka kyseessä on valokuvamenetelmä, ei voimauttavan valokuvan työväline oikeastaan ole valokuvaus tai valokuvat, vaan katse ja näkemisen tapa. Voimauttava valokuvaus soveltuu käytettäväksi ihan tavallisille ihmisille identiteettityöhön, erilaisiin elämäntilanteisiin tai kriisityöskentelyyn.

Hinta: 220.00€ – 300.00 € (sisältää terapeuttisen prosessin,kuvaukset ja  kuvat). Myös lahjakorttina 

Oma kuva työyhteisössä ja työnohjaus
Kun  työntekijä tulee kuvatuksi hänen määrittelemällään tavalla, mahdollistaa se hänelle oman ammatti-identiteetin tutkimisen ja kehittämisen. Oman kuvan avulla jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tulla näkyväksi osana työyhteisöä.

Valokuvaaminen työyhteisössä saa työyhteisössä olevat ilmiöt näkyväksi ja mahdollistaa niiden tarkastelun dialogisessa vuoropuhelussa ohjaajan ja ohjattavien välillä.

Hinta: Sisältyy soveltaen työyhteisöjen työnohjaukseen 

 

 

Tarja Taavo

Tarja Taavo – haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija

Hei, olen Tarja, sosiaalialan ammattilainen, työnohjaaja STOry, seksuaalineuvoja (SSS), joogaopettaja ja kouluttaja. Tarjoan tukea erilaisiin työ- ja elämäntilanteisiin ja niiden kohtaamiseen. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja moniammatillinen työnohjaaja. Ammatilliset juureni on lastensuojelun sijaishuollossa, varhaiskasvatuksessa, kriisi-, mielenterveys- sekä päihdetyössä. Käytän 30-vuotisen työuran aikana kertynyttä kokemusta ja työkaluja kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen.

Työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2006 alkaen, pääasiallisesti sosiaali, – terveys- opetus ja yritysalalla niin yksilö, kuin ryhmätyönohjaajana. Minulla on aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin, työyhteisöjen toimintatapoihin ja työn ilmiöihin. Työnohjaajana olen läsnä ja avoin ihmisten ja elämän ja työelämän kysymyksille. Työskentelyäni ohjaa arvostava läsnä oleva kohtaaminen, dialogisuus, narratiivinen työote, sekä lisäksi käytän toiminnallisia menetelmiä keskustelun herättäjänä ja itsereflektion välineenä.

Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää

Suomen työnohjaajat tunnus