Muut palvelut

Kasvuketju tarjoaa monipuolisia kehollisia hoitomenetelmiä oman hyvinvoinnin lisäämiseen kaikissa elämän tilanteissa. Se mikä vaikuttaa mieleen vaikuttaa myös kehoon.

Tension Releasing Exercises (TRE) 

Trauma Releasing Exercises eli TRE on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoitomenetelmä. TRE rentouttaa aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Menetelmä auttaa oman vireystilan säätelyssä. TRE:stä ovat erityisesti hyötyneet ammattiryhmät, jotka työssään altistuvat sijaistraumatisoitumiselle tai myötätuntouupumukselle.

TRE yksilöohjaus 2 h 110.00€ | TRE ryhmäohjaus 2h 75.00€ / hlö

 Hathajooga

Hathajooga on joogamaailman lempeä muoto, se vahvistaa ja notkistaa kehoa sekä rauhoittaa mieltä tehokkaasti. Tunti muodostuu hyväksyvästä asenteesta itseä kohtaan. Harjoitus tehdään hiljaisuudessa itseä ja kehon viestejä kuunnellen. ” Kun mieli suunnataan intensiivisesti työskentelemään kehon eri osien kanssa, ei harjoittelijalla ole aikaa ajatella mitään muuta. ” Sanoi B.K.S Iyengar.

Stressaava työ jatkuvine keskeytyksineen saa kehomme reagoimaan usein kipuina / työuupumuksena. Joogan, meditaation ja  hengitysharjoitusten avulla saamme mielemme rauhoittumaan ja opimme säätelemään omaa vireystilaamme, sekä tulemme enemmän tietoiseksi työn herättämistä tunteista ja ajatuksista.

Joogaohjaus työyhteisöille tilauksesta 1.5 h 150.00€

 5 pisteen korva-akupunktio

Akupunktiolla tasapainotetaan ja vahvistetaan ihmisen kehoa ja mieltä. Ihminen voi hyvin, kun keho ja mieli on tasapainossa. 5 pisteen korva–akupunktiolla voidaan rauhoittaa stressin aiheuttamaan ylivirittynyttä hermostoa. Menetelmästä voi myös saada apua uniongelmiin, migreeniin, jännityspäänsärkyyn, päihderiippuvuuteen tai muihin riippuvuutta aiheuttaviin ongelmiin.

5 pisteen korva-akupunktio 1h 40.00€  3 kerran sarja 100.00€

Tarja Taavo

Tarja Taavo – haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija

Hei, olen Tarja, sosiaalialan ammattilainen, työnohjaaja STOry, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), kouluttaja ja joogaopettaja SJL. Tarjoan asiantuntemusta erilaisiin työ- ja elämäntilanteisiin ja niiden kohtaamiseen. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja moniammatillinen työnohjaaja. Ammatilliset juureni ovat lastensuojelun sijaishuollossa, varhaiskasvatuksessa, kriisi-, mielenterveys- sekä päihdetyössä. Käytän 30-vuotisen työuran aikana kertynyttä kokemusta ja työkaluja kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen.

Työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2006 alkaen, pääasiallisesti sosiaali-, terveys-, opetus ja yrityssektorilla niin yksilö- kuin ryhmätyönohjaajana. Minulla on aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin, työyhteisöjen toimintatapoihin ja työn ilmiöihin.

Työnohjaajana olen läsnä ja avoin ihmisten ja elämän ja työelämän kysymyksille. Työskentelyäni ohjaa arvostava läsnäoleva kohtaaminen, dialogisuus ja narratiivinen työote. Lisäksi käytän kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä keskustelun herättäjänä ja itsereflektion välineenä.

Tutustu osaamiseeni tarkemmin tästä (LinkedIn-profiili

Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää

Suomen työnohjaajat tunnus